KUNST & KUNSTHÅNDVERK Trygve Retviks utvalgte perioden 1969 – 2013.